Електронни везни

С електронните везни се работи лесно, бързо и удобно. Те всички са оборудвани с памет, която позволява различни операции, не само елементарно претегляне на товар. Електронните везни, като изключително точни измервателни устройства, се ползват най-вече по търговски и промишлени обекти. Електронните везни са удобни, защото могат да работят с всички познати мерки за тегло. В търговските обекти се ползват предимно електронни везни с малък капацитет – от 0,1 до 15,0 кг. В обекти, където стоката е в насипен вид е възможно да се въведе в паметта на електронната везна теглото на тарата и везната сама преизчислява теглото и се нулира. Блюдото на везните се прави от неръждаема стомана и е лесно за почистване, а е устойчиво в агресивна и абразивна среда. Електронните везни от тоя тип са защитени при разливане и разсипване на продукти върху тях. Паметта им позволява да се въведат до 4000 кода на продукти, в които имам сведения за името и вида на стоката, фирма, тара, нето тегло, цена за килограм и измерено тегло и цена. За търговски обекти с пряка връзка с клиента има електронни везни с два дисплея, един контролен за клиента. Електронните везни имат възможности за отпечатване на отчети по вид на стоки с или без цена на стоката, за определен период и след нулиране започват отчет за нов период.

Електронните везни се делят на няколко вида. Всички видове имат възможности за връзка с компютър, с етикетиращ принтер и касов апарат. Търговските и броячните везни се ползват в търговските обекти. Платформените и складови везни се използват за премерване на по-големи товари. Платформените електронни везни се отличават с точност, механична издръжливост и разнообразен дизайн. Платформите се правят от черна или неръждаема стомана , затова могат да се ползват навсякъде в промишлеността. Монтажът им изисква само равна повърхност. Размерите на платформата им е от 300мм до 2000мм или по размери на клиента. Произвеждат се с един или четири тензометрични датчици. Индикаторния блок с дисплея може да е на самата платформа или отделно от нея. Разновидност са палетните електронни везни, които приличат на транспортна количка с тензодатчик и дисплей.

Друг вид електронни везни са аналитичните и технически везни. При аналитичните везни класът на точност е много голям – по-малко от 0,1 мг. Оборудвани са да могат да мерят плътност на твърди и течни вещества. Техническите електронни везни също имат голям клас на точност – от 0,001 гр. нагоре.

Медицинските електронни обикновено се използват за измерване на телесна маса и класът им на точност не е толкова голям. Имат разновидности за мерене на бебета. Електронните везни се използват дори у дома за измерване на телесната маса.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *