Защо ни е нужно складирането?

Складирането е процес на отговорно съхранение на стоки, в които ключова роля имат мястото и условията на пазене. За да се запази целостта на продуктите, те трябва да се съхраняват на достатъчна за тях площ, по опредлени критерии, под строг контрол и отговорни грижи. Правилното съхранение, обработване, товарене, разтоварване, сортиране на пратки, консолидиране и етикетиране са важни за производителите, агентите на продажба и потребителите.

При внос и износ на стоки в България е регламентиран т.н. режим “Митническо складиране”. Митническото складиране дава възможност да се съхраняват в митничеси склад местни и чуждестранни стоки. При използването му местните стоки подлежат на облекчения и съгласно действащите разпоредби по отношение на тях се прилагат мерките като при износ, а чуждестранните  стоки не се облагатс вносни митни сборове,нито подлежат на мерките на търговската политика т.е. има възможност за отлагане на  плащането и прилагане на нетарифните мерки за регулиране.

Разкриването и управлението на митнически склад се допуска с разрешение от митническите органи. При използването на Агенция митници „Пловдив“, местни и чуждестранни вносители и износители биха могли да се възползват от услугата „Митническо складиране“, както и временно и общностно складиране, в митническа агенция”Униспед Инс” ЕООД.

От основаването си до настоящия момент, те предлагат – комплексно митническо обслужване и представителство, както и пълната гама на спедиторски и логистични услуги на фирми и физически лица, които осъществяват, внос , износ и реекспорт на товари от и за България.Митническа агенция”Униспед инс”ЕООД разполага с модерен логистичен терминал в гр. Пловдив, разположен непосредствено до Митница гр. Пловдив, с 1300 кв.мп площ за складиране. Предлагат цялостно логистични решения за фирми от различни отрасли, разполгат със собствен склад под митнически контрол /временен и тип А/ и възможност за изготвяне на всички необходими документи. Задълбоченото познаване на митническата нормативна уредба им позволява да предлагат оптимално решение за клиента и отговорното съхранени и предвижване на стоките.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *