Какво е гъвкав процес на проектиране и как да го използвате?

В началото на 2001 г., по време на един уикенд в Wasatch Mountains в Юта, 17 души се събраха, за да обсъдят разочарованието си от текущото състояние на разработката на софтуер. В резултат на това те създадоха Agile Manifesto, който промени парадигмата на развитието завинаги.

И така, в тази статия, с любезото съдействие на krasimirsimov.com, ние описваме какво е Agile в дизайна.

Какво представлява методологията за гъвкав дизайн?

Agile произхожда от разработката на софтуер. От 2020 г. обаче той мигрира към различни видове организации, екипи и занаяти. Тази методология също е повлияла на областта на дизайна и компании по целия свят използват Agile принципите при разработването на нови продукти.

Традиционният поток на разработване на продукта е организиран линейно и редът на неговите фази е предварително определен. Agile подходът се приспособява към променящите се изисквания, дори в късен етап на разработка.

Методологията Agile беше въведена като алтернативен подход за създаване на по-добър софтуер на по-ниска цена. Той се основава на четири основни принципа, изброени в Agile манифеста :

 • Индивиди и взаимодействия над процеси и инструменти
 • Добър софтуер над подробна документация
 • Сътрудничество с клиенти над договаряне на договори
 • Адаптиране към промяна по-горе, следвайки твърди планове

Нека проучим как тези идеи се прилагат към продуктовия дизайн.

Как да приложим гъвкавата методология към продуктовия дизайн?

Подходът Agile насърчава дизайнерските екипи да приемат „неизвестното“, вместо да се борят с него, за да следват първоначалния план. В съвременния бързо развиващ се свят рядко срещаме продуктови изисквания, които не се променят по пътя. Гъвкавите принципи поставят най-висок приоритет върху удовлетворяването на клиента чрез ранна и непрекъсната доставка на ценни дизайни и дават инструменти за справяне с несигурността.

Какво е Agile процес?

Основното оформление на процеса включва шест основни етапа: разбиране, проучване, скица, проектиране, прототип, тестване и прецизиране. Сега дизайнът се възприема като итеративен процес. Дизайнерите имат свободата да приемат, че може да не разполагат с всички отговори в началния момент. Но решенията ще се появяват с всяка следваща итерация.

Какво представляват Agile frameworks?

Как се прави софтуерният дизайн в Agile проекти? Нека да разгледаме. Scrum и Kanban са двете популярни рамки за управление на проекти.

 • Scrum. Терминът „Scrum“ често се използва взаимозаменяемо с „Agile“, но това не е правилно. Както беше казано по-горе, Agile методологията описва набор от принципи, докато Scrum е инструмент за извършване на нещата въпреки непрекъснатото предоставяне и подобрение.
 • Kanban. По същия начин дъската Kanban е визуален инструмент, който позволява да се представят и обработват задачи с прозрачност и лекота и помага на екипите да структурират работата си по гъвкав и съвместен начин.

5 принципа на гъвкав дизайн

Нека се съсредоточим върху пет ключови принципа за прилагане на Agile методологията към дизайна.

 1. Ръководителите и UX дизайнерите работят заедно по време на целия проект

Основната предпоставка за ефективна гъвкава работа в екип е, че ръководителите трябва да разбират ролята, която дизайнът играе за успеха на даден продукт. Има няколко практически съвета как да бъдете на една страница:

 • дайте на продуктовия екип нулевата итерация в началото на процеса на разработване на продукта
 • поканете UX дизайнери да участват в планирането
 • осигурете им среда и подкрепа за насърчаване на креативността
 • гарантира, че има достатъчно време за потребителско проучване и тестване
 1. Постоянната комуникация е ключът

Препоръчителният подход за проектиране в Agile проект е непрекъсната комуникация. Един от принципите на Agile гласи, че разговорът лице в лице е най-ефективният метод за предаване на информация към и в рамките на продуктов екип.

Това може да бъде редовна среща, когато дизайнери, разработчици и заинтересовани страни се събират в реална или виртуална стая, за да очертаят архитектурата на продукта. Такава дискусия ще даде възможност на екипа със споделено разбиране за това какво искат да изградят.

 1. Гъвкавите дизайнерски екипи трябва да са многофункционални

Доста е рисковано да се отделя дизайнът от разработката, защото визуалните концепции може да са технически непреодолими. От друга страна, екип от разработчици и дизайнери ще прецени реалистично решението както от гледна точка на разработката, така и от гледна точка на дизайна. Постоянното внимание към техническото съвършенство и добрия дизайн подобрява гъвкавостта.

Друг аспект е, че визуалният аспект на потребителския интерфейс не трябва да ръководи UX. Неопитните екипи често са склонни да се фокусират върху визуалните елементи. Но пренебрегването на UX може да доведе до повреда на продукта дори и с най-ангажиращите визуализации.

 1. Междинните проекти трябва да бъдат едва достатъчно добри (JBGE)

Този принцип е доста противоречив, защото означава, че не винаги се стремите към съвършенство. Вместо това междинните проекти, които екипите доставят в края на всяка фаза на разработка, не трябва да са идеални.

Принципът на приемане на резултата от JBGE води до ефективност и спестява време. Това не означава ниско качество, както си мислите. Основният критерий за достатъчно качество е обратната връзка от вашите заинтересовани страни и публика. Ако потвърдят, че дизайнът е добър, просто спрете да работите по него. Работният дизайн е основната мярка за напредък.

 1. Спестете време и усилия с постепенен напредък

Agile е свързано с бързо проектиране и доставка, следователно продуктовият екип трябва да се придържа към постепенни промени, а не към масивни промени наведнъж. От жизненоважно значение е да прецените времето, необходимо за проектиране и кодиране на нови функции и да се стремите към възможно най-голяма простота.

Ползите и условията на методологията на гъвкавия дизайн

Наистина, Agile дизайнът носи широк спектър от предимства. Не бива обаче да забравяме, че тази методика работи най-добре при определени условия.

Ползи

 • Клиентите не чакат дълго време, за да видят резултата, тъй като те са включени в процеса по време на всяка итерация.
 • Докато предоставяте малки функции една по една, можете да получите незабавна обратна връзка, да идентифицирате проблемите и да им отговорите навреме.
 • Agile дава възможност на екипите да решават бързо критични проблеми. Това не само спестява много пари и време, но и мотивира екипа, тъй като дизайнерите се чувстват по-продуктивни.

Условия

 • Продуктовите екипи трябва да са устойчиви на критика. Тъй като Agile подходът предполага обратна връзка от клиентите на всички етапи от процеса на проектиране, членовете на екипа трябва да възприемат постоянното решаване на проблеми като естествения път към съвършенството.
 • Agile заявява, че най-добрите дизайни възникват от самоорганизиращи се екипи. Ето защо ръководителите трябва да се въздържат от микромениджмънт и да се научат да се доверяват на своите колеги и техния опит. Все пак Agile изисква лидер, който ще отговаря за поддържането на екипа в правилната посока.
 • Един от недостатъците на Agile дизайна е, че той може да продължи да усъвършенства продукта безкрайно, дори ако това е контрапродуктивно. От съществено значение е да откриете момента, в който работата се счита за свършена.

Заключение

Agile методологията дава ключове за доставяне на по-добри продукти по-бързо и на по-ниска цена. Екипите са оборудвани с начин на мислене и комуникационни модели за решаване на неизбежни проблеми. Нещо повече, ръководители, разработчици и дизайнери се учат да работят като един, за да доставят най-ценния продукт.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *