Що е то психодрама и за кого е подходящо това лечение

psihodrama

Ако желаете или чувствате необходимост да се включите в психодрама в София сеанс, можете да го направите при професионалистите в центъра.
В психодрамата (психодрамата на Морено) сюжетът, сценарият на действието се „ражда“ в момента на самото действие. Друга разлика е, че истинският личен опит на човек се разиграва в психодрамата, а самият той е главният герой в това представление. Друга прекрасна възможност е техниката, която не е в театралната практика, но позволява да се разбере състоянието на другия човек и да се погледнете през неговите очи.

За кого е подходяща психодрама в София?

По-правилно е да се запита за кого не е подходяща? Почти всичко, което е във вътрешния свят на човек, може да се разиграе на психодраматичната сцена. Няма нуждата от никакви актьорски способности, защото не се оценяват сценичните възможности, а искреността на чувствата и известна доза спонтанност.
Психодрамата е преди всичко вид психотерапия. Състои се от два компонента: клиничен (като лечение) и неклиничен (като самопознание и личностно израстване). Те често се придружават и допълват.

Този метод се използва успешно и в области, които са напълно далеч от сферата на решаване на лични проблеми. Говорим за психологически обучения от най-разнообразен спектър: бизнес, политика, образование, професионално обучение, организационно развитие и много други. Психодрамата като метод на действие има редица неоспорими предимства пред другите видове групови и индивидуални терапии. Първо, защото се работи с реални ситуации от живота и дейността на участниците, което означава, че е възможно най-близо до реалността. Второ, процесът протича не в разсъждения, а в действие, което дава възможност за активно използване не само на интелекта, възприятието и паметта, но и на емоционално-сетивните и телесно-двигателните компоненти на човешкото поведение. Това допринася за голяма ефективност на практическите решения. Трето, има възможност, от една страна, да се търсят и отработват персонални пречки (бариери, стереотипи, страхове и т.н.). От друга страна, подобна работа помага да се разкрият вътрешноличностни ресурси, да се увеличи спонтанността и човешкото творчество.
Психодрама София ще помогнат, да преживеете отново травматични събития от живота ви. Сблъсквайки се, макар и на игра с тежки събития, ще погледнете от друг ъгъл с помощта на терапевт и да ги преодолеете. Това ще помогне да продължите живота си спокойно.

източник: https://changeislife.bg/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *