Наказателното право различно ли е от гражданското

Между наказателното право и гражданското има толкова много съществени различния, че поради това обстоятелство не е случайност това, че самите юристи се специализират в дадена област и се занимават основно с дела, свързани с нея.

Вероятно сте чували да се говори за адвокат по наказателно право. Това е така, защото някои юристи са се специализирали но като цяло, една от най-отличителните черти на наказателното право е това, че при него от една страна имаме държавата, която завежда иск срещу физическо лице от друга страна.

Сред най-честите примери, в които говорим за наказателни дела, това е ако в случая се касае за:

  1. Престъпления срещу собствеността;
  2. Насилствени престъпления;
  3. Финансови престъпления;
  4. Престъпления срещу личността.

Гражданските дела, от своя страна, са много различни по характер, като те най-често включват граждански спорове между две физически, между две юридически лица или между физическо и юридическо лице, в зависимост от случая.

Освен характера на гражданските и наказателните дела, отличават се също така и законите, които ги движат, наказанията, които се предвиждат, както и самата тежест на тези наказания.

Какви са наказанията в наказателното право и в гражданското

При гражданските дела обикновено не се предвижда в закона лишаване от свобода, освен ако не са на лице някакви извънредни и необичайни обстоятелства, при които гражданското дело следва наказателно дело.

При гражданските дела обикновено съдът се произнася за да реши различни по характер спорове, като ни най-малко не е нужно да има виновна страна, а просто може да се стигне до дело, което да реши казус, какъвто двете страни не могат да решат извънсъдебно (както са случаите с така наречената съдебна делба).

Кога да потърсим съдействие от адвокат по наказателно право

Ако сме били жертва на някаква форма на насилие, измама, посегателство срещу собствеността или личността, трябва да потърсим адвокат, без да се колебаем по отношение на това.

За да ни бъде наистина полезен и за да може да ни помогне, адвокатът трябва да е експерт по наказателно право (ако се нуждаете от адвокат по наказателни дела, можете да разгледате на sofialawyer.bg или да се обадите на телефоните за контакти, които ще намерите на страницата).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *