Регистрация на ООД за нова фирма

При започване на нов бизнес, в България най-често се избира правната форма на търговското дружество с ограничена отговорност, т.е. регистрация на ООД. Изборът предлага няколко ключови предимства, които карат бъдещите собственици на малък и среден бизнес да предпочетат именно този модел. Какви са характеристиките на ООД и какви са предимствата от регистрация на ООД за започване на търговска дейност следва да разберете от следващите абзаци.

Предимства от регистрация на ООД за новия бизнес

Ако трябва да се даде кратко обобщение на всички предимства от започването на бизнес под формата на ООД, то със сигурност би включвало следните отлики: бързина, рентабилност и ограничена отговорност.

Процесът по регистриране на ООД може да бъде наистина бърз. Някои опитни правни кантори като TechLex.bg се справят за броени дни с подготовката на всички необходими документи, откриването на набирателна сметка за внасяне на капитала и представянето на заявлението с всички приложени изискуеми бумаги пред компетентното звено за регистрация.

Дори и в Агенцията по вписванията нещата обикновено се случват сравнително скоростно, при липса на пропуски от страна на заявителя. Възможността за онлайн регистрация допринася допълнително към това. Съответно не е изключено в рамките на една седмица да се сдобиете със свое ООД и така да дадете старт на своя бизнес.

Характерната ограничена отговорност на членовете на дружеството, що се отнася до неговите задължения към трети лица, извежда на преден план сигурността на участието в такова. В рамките на ООД съдружниците отговарят в диапазона на вноската, с която участват в капитала. Това означава, че не може да се посегне върху тяхното собствено имущество, извън тези рамки.

Защо изборът на дружество с ограничена отговорност е рентабилен

Няколко са аспектите, поради които ООД се предпочита като рентабилен избор. На първо място се откроява изключително ниският праг на минималния капитал, който трябва да бъде внесен, за да бъде учредено дружеството. Към момента 2 лв. са достатъчни, за да започнете свое собствено ООД, а всеки от съдружниците в него трябва да внесе поне 1 лев за учредяването.

Ниските данъци, с които се облагат печалбите и дивидентите на дружеството са още един аспект към рентабилността. Освен това в неговите рамки има възможност за по-ниско социално осигуряване на съдружника.

Така може да изберете членовете на дружеството с ограничена отговорност да се осигуряват на минималния допустим размер на дохода за съответната година. Ако управителят е част от съдружниците, има опция той да не се осигурява по договора за управление, което също ще спести разходи на бизнеса, тъй като и той може да бъде осигуряван на минималния праг.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *