Счетоводство на фирма – как се формира цената

Счетоводство на фирма е уникално за всяка една, тъй като всеки отделен бизнес е неповторим и уникален. В процеса на търговската дейност възникват всякакви казуси, които много често също са уникални.

Ето защо при счетоводството и неговото водене трябва да се възприема индивидуален подход към всеки клиент, като единствено по този начин ще можете да сте сигурни, че заплащането на услугата се сформира справедливо.

Кое определя цената за счетоводство на фирма

Воденето на счетоводство на фирма от външна кантора може да варира значително от фирма до фирма, а също и от една кантора до друга (можете да разгледате на Acc-ConsultCo.com). Два фактора са от голямо значение:

1. Брой документи за обработка

Един от важните фактори, които определят цената на счетоводната услуга е броят документи, които ще трябва да се обработват на месечна база под формата на фактури.

Няма как една фирма, която предава на счетоводството по две или три фактури на месец, да бъде таксувана по същия начин, по който се полага на фирма, която има по двеста или триста фактури (има фирми, при които става дума и за повече.

Това отнема техническо време за обработка и означава, че в кантората ще е фокусирана изцяло върху тази задача за по-дълъг период от време, което ангажира счетоводителя и го възпрепятства от това да обработи документи и на други клиенти.

2. Брой служители при счетоводство на фирма

Счетоводството на фирма може да има различна стойност в зависимост от броя служители, които работят в дадена фирма. Всеки отделен служител има нужда от определено техническо време.

В него се включват обработка на плащания на осигуровки, на заплати, оформяне на болнични листове, изчисляване на дни платен отпуск и много други, за които дори и може да не се предполага.

Регистрирана ли е фирмата по ДДС

Макар и някои кантори да се опитват да не се влияят от този фактор, все пак трябва да се каже, че счетоводството на фирма, която е регистрирана по ДДС, по правило винаги е малко по-скъпо.

Това е мотивирано с факта, че фирмите, които са регистрирани по ДДС, ангажират доста повече от времето на счетоводната кантора, а освен това и тези фирми трябва да разполагат с професионално счетоводно обслужване, тоест не могат да обработват документите си сами.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *