Счетоводство на ветеринарни клиники

Счетоводството на ветеринарните клиники е близко по характер до това на аптеките, лекарските кабинети и кабинетите за физиотерапия. Отличават се с по-спокоен характер на работата, което определя по-добрите предложения, които този тип обекти получават от счетоводните кантори.

Обикновено, в работния процес възникват казуси от близко естество, което предполага, че ако веднъж кантората е свикнала с осчетоводяването на документите, трудно може да остане изненадана от нещо, което да не е решавала като казус до сега.

Ниско текучество на служители

Обикновено, в този тип обекти има много малко текучество на служители. Веднъж наети, работещите във ветеринарните центрове са склонни да се задържат на работното си място за много дълъг период от време. Това е в пълен контраст на туристическия сектор, където текучеството е огромно.

За счетоводните кантори това обикновено е от значение, защото при постоянна нужда да се назначават или освобождават хора, кантората ще бъде непрекъснато ангажирана с въпросния обект. Да не говорим, че текучеството винаги води до засилени проверки от страна на различни институции, например НАП.

План според броя клиенти

Най-добрият вариант за вас е ако счетоводната кантора ви предложи вариант, който да е свързан с броя обработени документи за месеца.

Пр ветеринарните клиники в това отношение трудно ще надскочите основния счетоводен план, освен разбира се ако не става дума за някоя твърде популярна и посещавана клиника.

Като цяло, обаче, ветеринарните клиники са сравнително спокойни обекти, където рядко има много голям брой документи за обработка.

Избирайте кантора, която да ви отдели достатъчно време

Спред експерти от Acc-ConsultCo.com, винаги трябва да четете между редовете, особено ако досега не ви се е налагало да търсите кантора, с която да работите.

Много е важно да избирате внимателно, защото в една голяма част от канторите счетоводителите налагат много сериозни ограничения за това колко време може да се отдели на клиент за консултация.

Действително, една много голяма част от самите клиенти губят чувство за мярка и се обаждат на счетоводителите си по най-незначителни поводи, но все пак е добре да не се налагат правила за това до колко време на месец може да се отдели за различни казуси и консултации на място или по телефона.