Проверка на ДДС регистрация – как е реда
ДДС

ДДС е съкращение от данък върху добавената стойност данък. Това е вид потребителски данък, който се прилага върху продажбата на стоки и предоставянето на услуги. Идеята зад ДДС е, че данъкът се начислява само върху стойността, която е добавена към стоката или услугата от всеки участник в производствения или търговския процес, а хората плащат този данък единствено ако изберат да

Прочетете още
Подаване на ГФО – как се прави и защо е важно
Подаване на ГФО

Малко собственици на бизнес са запознати с подаване на ГФО и като цяло какво представлява то. Тази статия е написана с цел повече мениджъри на малък и среден бизнес да придобият представа какво е ГФО, как се изготвя и защо е важен. Зад абревиатурата ГФО се крие определението годишен финансов отчет. Това е важен документ, който се изготвя в края

Прочетете още
Счетоводство на фирма – как се формира цената
Счетоводство на фирма

Счетоводство на фирма е уникално за всяка една, тъй като всеки отделен бизнес е неповторим и уникален. В процеса на търговската дейност възникват всякакви казуси, които много често също са уникални. Ето защо при счетоводството и неговото водене трябва да се възприема индивидуален подход към всеки клиент, като единствено по този начин ще можете да сте сигурни, че заплащането на

Прочетете още