Физически симптоми на депресия
Симптоми при депресия

Депресията често се асоциира с емоционални и психологически симптоми като тъга, безнадеждност и липса на интерес към дейности, които преди са носили удоволствие. Въпреки това, това състояние може също така да предизвика множество физически симптоми, които понякога остават неразпознати, но също така сериозно влияят на качеството на живот. Разбирането на тези физически прояви е съществено за цялостното управление на депресията

Прочетете още