100 електронни административни услуги достъпни в е-портал

До края на 2020 година граждани и фирми ще могат да разпечатват около 100 удостоверения, справки, извлечения и т.н., които ще имат юридическата сила на официален документ. Това информира министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков, при представянето на портала на електронното ни правителство. В следващите няколко месеца той ще работи на тестови режим, като след оптимизация ще се пусне на пълни обороти.

В момента в портала могат да се ползват общо 27 административни услуги на местни и държавни администрации, като до края на годината те се очаква да станат около 100. Сред тях са удостоверение за постоянен адрес, удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот, справки от НОИ и др. За жалост обаче към системата са се включили само няколко общини, сред които София и Варна. Министър Цветков изрази надежда местните власти да реагират и по-бързо да задействат процедурата и да се включат към платформата и тя да обхване поетапно цялата страна.

За да имат статута на официален документ, разпечатките ще се правят само с електронен подпис. Според статистиката до момента по-малко от 10% от българите имат електронен подпис. Цената му варира от 30 до 50 лева, като отделно се закупува четец за смарт карти. Все повече фирми обаче се възползват от предимствата му (счетоводни къщи, одиторски предприятия, правни кантори и др.), с което спестяват много време и се плащат по-малките такси в институциите за ползването на електронен вариант на услугите им.

Според изчисления на министерството само от услугата по издаване на удостоверение за адрес гражданите ще спестят 1.8 млн. лв. годишно. Това ще стане обаче след като всички общини се включат в системата.

Проектът за електронно правителство се разработва вече 8 години, като е бил разделен на части между закритите вече Министерство на държавната администрация и административната реформа (МДААР) и Държавна агенция за информационни технологии и съобщения (ДАИТС) и поради лош синхрон между тях се е забавил с около 1 година. Сега управлението му е съсредоточено в транспортното министерство.

До момента държавата е изхарчила 28 милиона лева за проекта и кандидатства за още 20 млн. лева от Оперативна програма “Административен капацитет”.

По него работят компании като “Хюлед Пакард”, “Сименс”, “Си Ен Сис”, консорциум “Сторма” и други.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *