Дропшипинг и фулфилмънт – как да се съчетаят

Дропшипинг и фулфилмънт – как могат да се съчетаят? Познат на мнозина, дропшипингът е метод за изпълнение на поръчки в областта на електронната търговия, който има изключително много предимства и лесно може да превърне една малка бизнес идея в крупно предприемачество.

Той не изисква вашият бизнес да поддържа продуктова наличност на склад. Вместо това магазинът продава продукта и предава поръчката за продажба на доставчик от трета страна, който след това изпраща поръчката на клиента.

Какво трябва да се знае за дропшипинг и фулфилмънт

Дропшипингът е съвсем нормална форма на търговия, която не се отличава особено от останалите, но е важно да запомните едно нещо – винаги защитавайте своите интереси и права с договор за дропшипинг между вас и търговеца, който ви осигурява инвентара.

Така, отговорни за доставката няма да сте само вие, а и търговецът, с който имате сключен контракт. Но нека да се върнем до услугата фулфилмънт и как може да е полезна в случая тя.

Ползите от фулфилмънта

Дропшипингът е известен с това, че при него търговецът получава много малък процент, тъй като основното отива в доставчика. Така, за да се осигури добра печалба, дропшипърът трябва да обработи много поръчки.

И точно тук се намесва центърът за фулфилмънт, тъй като при него имате голямо предимство и отлични възможности, ако желаете да разраснете своя бизнес и да обслужвате голям брой хора.

Докато продуктите ви пристигат в центъра за фулфилмънт и там биват обработвани от служителите, вие ще сте съвсем спокойни и ще можете да се посветите на рекламната си кампания и на своята стратегия за развитие.

Към кого да се обърнем за дропшипинг и фулфилмънт

След като вече сте помислили за всичко останало, фулфилмънтът ще ви позволи да свържете всички звена едно с друго и да направите така, че продуктите да стигат до крайния потребител.

В страната има не един фулфилмънт център, с който можете да сключите договор, така че изборът ви е доста добър.

Много предимства могат да произлязат от използването на тази услуга, но най-основното е това, че ще можете да започнете бизнеса си сами, без да се нуждаете от наемане на свои служители.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *