Национален сметкоплан – какво е това и за какво се използва?

В общи линии, национален сметкоплан е счетоводен термин за централизиране и систематизиране на всички плащания, постъпления, активи и пасиви на едно предприятие. Неговата роля е въвеждането на всички предстоящи плащания, постъпления в една обща графа, която точно и отчетливо да представлява всяка дейност на едно предприятие.

Защо е необходим един сметкоплан?

Държавен сметкоплан за всичк исчетоводни къщи

Нуждата от такъв план на сметките идва от оптимизацията на осчетоводяването на дейността на едно предприятие, тъй като самата дейност е сложна и многопластова, такъв подход на систематизиране на данните улеснява правилното отчитане на фискалната дейност. В зависимост от размера на една фирма, един частен сметкоплан може да бъде разделен на повече от 300 категории и графи.

Защо има държавен сметкоплан?

Държавният сметкоплан е образец, който всяка счетоводна кантора може да следва за изготвянето на финансови отчети. Този образец е създаден съобразно закона за счетоводството, като подобни модели се изработват и проектират още от началото на 50-те години на миналия век.

В своето същество държавният сметкоплан е архетип, или първи по вида си, по чийто модел се правят всички останали. Следването на подобен модел позволява на счетоводни кантори като Contract.bg, да изготвят по-лесно и точно планово действие и проектиране на финансовото състояние на едно предприятие.

С наличието на такива данни, понеже всяка фирма има бюджет, може да се установи ръста на един бизнес, като параметрите за това зависят от личното управление не неговия собственик. Такъв подход се ползва не само за държави, но и за всичко от корпорации, средни и малки бизнеси без значение каква е тяхната област на развитие.

Защо само специалист може да извършва частен сметкоплан

Ако погледне образец на сметкоплан бързо ще видите, че един такъв списък е доста сложен, в него има специфична терминология и много обособяващи думи, които имат технично значение. Тази сложност е само на повърхността, а когато човек се задълбочи разбира, че изготвянето на такъв сметкоплан изисква фундаментално разбиране на счетоводните закони и нормативи на държавата.

Също така се изисква и експертиза и опит в сферата на даденото предприятие, за това и само професионални кантори със специализация в конкретната област могат да изготвят такъв план правилно. Изискваното време и инвестиция в усилия, предразполагат към строго специфични подходи, които оптимизират цялостната операция на даден бизнес.

Все пак едно предприятие съществува въз основа на своите финанси, а национален сметкоплан, изработен от професионална счетоводна кантора като Contract.bg, позволява по-удобното управляване на тези ресурси. Разумно е, тогава, да немете само най-кадърните, за да можете спокойно да се фокусирате върху операциите на вашата фирма, вместо да се чудите дали счетоводителя знае какво върши.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *